Thể lệ 03-TL/BTC ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Ban tổ chức Hội thi “Công chức, viên chức, người lao động sự nghiệp giáo dục & đào tạo, sự nghiệp y tế học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Số ký hiệu văn bản 03-TL/BTC
Ngày ban hành 01/03/2017
Ngày hiệu lực 01/03/2017
Trích yếu nội dung Thể lệ 03-TL/BTC ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Ban tổ chức Hội thi “Công chức, viên chức, người lao động sự nghiệp giáo dục & đào tạo, sự nghiệp y tế học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Hình thức văn bản Thể lệ
Lĩnh vực Không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về