Nghị quyết số: 01/NQ-UBBC, ngày 25/5/2016 của Ủy ban bầu cử huyện Sông Mã, công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Số ký hiệu văn bản 01/NQ-UBBC
Ngày ban hành 25/05/2016
Ngày hiệu lực 25/05/2016
Trích yếu nội dung Nghị quyết số: 01/NQ-UBBC, ngày 25/5/2016 của Ủy ban bầu cử huyện Sông Mã, công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Ủy ban bầu cử huyện Sông Mã
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về