Nghị quyết số 118/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 Về Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2016
Số ký hiệu văn bản 118/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành 09/03/2016
Ngày hiệu lực 09/03/2016
Trích yếu nội dung Nghị quyết số 118/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 Về Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2016
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm