Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
04/2023/QĐ-UBND 26/10/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sông Mã Tải về
02/2023/QĐ-UBND 26/10/2023 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sông Mã Tải về
03/2023/QĐ-UBND 26/10/2023 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Sông Mã Tải về
31/2023/QĐ-UBND 17/10/2023 Về việc ban hành Quy định tuyến đường và thời gian hoạt động đối với phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, phương tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý, phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Sơn La Tải về
30/2023/QĐ-UBND 16/10/2023 Về việc ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Sơn La. Tải về
68/2023/NQ-HĐND 04/10/2023 Quy định định mức xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La Tải về
67/2023/NQ-HĐND 04/10/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị quyết quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Tải về
64/2023/NQ-HĐND 28/08/2023 Quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ Tải về
16/2022/QĐ-UBND 04/05/2023 Quyết định ban hành Quy chế vận hành, khai thác, sử dụng CSDL về xử lý vi phạm hành chính tỉnh Sơn La Tải về
02/2021/QĐ-UBND 25/03/2021 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng HĐND&UBND huyện Sông Mã Tải về
12


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN SÔNG MÃ
Chịu trách nhiệm nội dung:Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND huyện Sông Mã.
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 0212.3836.146 - Số Fax: 022.3836.284
Email: banbientap.songma@sonla.gov.vn - Website: http://songma.sonla.gov.vn.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang