Kết quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở Tiếp công dân huyện, UBND các xã, thị trấn; kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã tháng 5/2024, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2024 (Báo cáo trình phiên họp thứ 35 UBND huyện khóa XXI)
Số ký hiệu văn bản 154/BC-VP
Ngày ban hành 20/05/2024
Ngày hiệu lực 20/05/2024
Trích yếu nội dung Kết quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở Tiếp công dân huyện, UBND các xã, thị trấn; kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã tháng 5/2024, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2024 (Báo cáo trình phiên họp thứ 35 UBND huyện khóa XXI)
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Ban tiếp công dân
Người ký duyệt Lò Văn Tiến
Tài liệu đính kèm 154.pdf
Biểu 01-02-03-04.pdf
Biểu 05.pdf
Biểu 06.pdf