Tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về TTHC và việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính năm 2024 (lần 1)
Số ký hiệu văn bản 166/TB-UBND
Ngày ban hành 14/05/2024
Ngày hiệu lực 14/05/2024
Trích yếu nội dung Tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về TTHC và việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính năm 2024 (lần 1)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Lò Văn Sinh
Tài liệu đính kèm 166 -tb ubnd huyen song ma ve tổ chức dối thoại tthc lan 1-2024.pdf