Tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2024
Số ký hiệu văn bản 99/KH-UBND
Ngày ban hành 01/04/2024
Ngày hiệu lực 01/04/2024
Trích yếu nội dung Tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm signed-signed-99.pdf.pdf