V/v thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3
Số ký hiệu văn bản 1245/UBND-VP
Ngày ban hành 13/05/2024
Ngày hiệu lực 13/05/2024
Trích yếu nội dung V/v thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Nguyễn Chí Chung
Tài liệu đính kèm 1245.pdf