Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Mầm non Hoa Mai Nậm Mằn
Số ký hiệu văn bản 688/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/03/2024
Ngày hiệu lực 20/03/2024
Trích yếu nội dung Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Mầm non Hoa Mai Nậm Mằn
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Lò Văn Sinh
Tài liệu đính kèm 688.pdf