Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Mầm non Ánh Dương xã Nà Nghịu
Số ký hiệu văn bản 696/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/03/2024
Ngày hiệu lực 22/03/2024
Trích yếu nội dung Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Mầm non Ánh Dương xã Nà Nghịu
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Lò Văn Sinh
Tài liệu đính kèm 696.pdf