V/v công khai Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Số ký hiệu văn bản 92/TB-UBND
Ngày ban hành 22/03/2024
Ngày hiệu lực 22/03/2024
Trích yếu nội dung V/v công khai Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Nguyễn Chí Chung
Tài liệu đính kèm 92.pdf