Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện Sông Mã kỳ 2019-2023
Số ký hiệu văn bản 218/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/02/2024
Ngày hiệu lực 20/02/2024
Trích yếu nội dung Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện Sông Mã kỳ 2019-2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Lò Văn Sinh
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-qd-cong-bo-ket-qua-he-thong-hoa-vbqppl-ky-2019-2023.pdf
danh-muc-cac-vb.rar