Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Sông Mã năm 2024
Số ký hiệu văn bản 11/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/01/2024
Ngày hiệu lực 08/01/2024
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Sông Mã năm 2024
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Lò Văn Sinh
Tài liệu đính kèm signed-signed-qd-ban-hanh-kh-cchc-nam-2024.pdf
signed-phu-luc-cac-hoat-dong-giai-doan-2024.pdf