Công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân huyện, Uỷ ban nhân dân huyện Sông Mã ban hành đã hết hiệu lực đến hết ngày 31/12/2023
Số ký hiệu văn bản 02/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/12/2023
Ngày hiệu lực 31/12/2023
Trích yếu nội dung Công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân huyện, Uỷ ban nhân dân huyện Sông Mã ban hành đã hết hiệu lực đến hết ngày 31/12/2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Lò Văn Sinh
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-signed-qd-cong-bo-danh-muc-vbqppl-het-hieu-luc-den-ngay-31.12.2023.pdf