Về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị chăn nuôi bò sinh sản gắn với tiêu thụ sản phẩm thịt bò thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2023 - 2025 (lần 2)
Số ký hiệu văn bản 394/TB-UBND
Ngày ban hành 01/12/2023
Ngày hiệu lực 01/12/2023
Trích yếu nội dung Về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị chăn nuôi bò sinh sản gắn với tiêu thụ sản phẩm thịt bò thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2023 - 2025 (lần 2)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Người ký duyệt Nguyễn Tiến Hải
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-8.tb.000.thong-bao-chuoi-lien-ket-bo-dtts-gn.pdf