NQ về phát triển thanh niên tỉnh Sơn La giai đoạn 2023 - 2030
Số ký hiệu văn bản 224/NQ-HĐND
Ngày ban hành 23/08/2023
Ngày hiệu lực 23/08/2023
Trích yếu nội dung NQ về phát triển thanh niên tỉnh Sơn La giai đoạn 2023 - 2030
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn hóa - Xã Hội
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm 224_nq-hdnd_580071.pdf