về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên huyện Sông Mã giai đoạn 2021 - 2030
Số ký hiệu văn bản 4405/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/10/2021
Ngày hiệu lực 20/10/2021
Trích yếu nội dung về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên huyện Sông Mã giai đoạn 2021 - 2030
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn hóa - Xã Hội
Người ký duyệt Lò Văn Sinh
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-quyet-dinh-ban-hanh-chien-luoc-cong-tac-thanh-nien-giai-doan-2021-2030.pdf