Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Hội đồng nhân dân huyện Sông Mã
Số ký hiệu văn bản 219/BC-TTHĐND
Ngày ban hành 12/10/2023
Ngày hiệu lực 12/10/2023
Trích yếu nội dung Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Hội đồng nhân dân huyện Sông Mã
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Nguyễn Văn Phương
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-signed-12.-bc-ket-qua-lay-phieu-tin-nhiem.pdf