V/v bầu Ủy viên UBND huyện Sông Mã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Phạm Quang Thành)
Số ký hiệu văn bản 46/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/08/2023
Ngày hiệu lực 17/08/2023
Trích yếu nội dung V/v bầu Ủy viên UBND huyện Sông Mã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Phạm Quang Thành)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm 46.pdf