V/v miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Sông Mã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 -2026 (Nguyễn Đình Lâm)
Số ký hiệu văn bản 45/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/08/2023
Ngày hiệu lực 17/08/2023
Trích yếu nội dung V/v miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Sông Mã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 -2026 (Nguyễn Đình Lâm)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm 45.pdf