NQ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Phó Chủ tịch HĐND xã Nậm Mằn khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026(Cà Văn Tuấn)
Số ký hiệu văn bản 06/NQ-TTHĐND
Ngày ban hành 15/08/2023
Ngày hiệu lực 15/08/2023
Trích yếu nội dung NQ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Phó Chủ tịch HĐND xã Nậm Mằn khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026(Cà Văn Tuấn)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm 06.pdf