TBKL của TTHĐND huyện Sông Mã tại phiên họp thứ 27 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 140/TB-TTHĐND
Ngày ban hành 31/07/2023
Ngày hiệu lực 31/07/2023
Trích yếu nội dung TBKL của TTHĐND huyện Sông Mã tại phiên họp thứ 27 năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Nguyễn Văn Phương
Tài liệu đính kèm 140.pdf