BCKQ tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và tiếp công dân tháng 7 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 141/BC-TTHĐN
Ngày ban hành 31/07/2023
Ngày hiệu lực 31/07/2023
Trích yếu nội dung BCKQ tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và tiếp công dân tháng 7 năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Nguyễn Văn Phương
Tài liệu đính kèm 141.pdf