Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024 - 2026
Số ký hiệu văn bản 51/2023/TT-BTC
Ngày ban hành 17/07/2023
Ngày hiệu lực 17/07/2023
Trích yếu nội dung Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024 - 2026
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Kinh tế - Tài Chính
Người ký duyệt Võ Thành Hưng
Tài liệu đính kèm thong-tu-51-ve-xay-dung-du-toan-2024.pdf