BC kết quả thực hiện CT giám sát năm 2022 của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 -2026
Số ký hiệu văn bản 89/BC-TTHĐND
Ngày ban hành 29/06/2023
Ngày hiệu lực 29/06/2023
Trích yếu nội dung BC kết quả thực hiện CT giám sát năm 2022 của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 -2026
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Nguyễn Văn Phương
Tài liệu đính kèm 89.pdf