BC kết quả công tác của TT HĐND 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023
Số ký hiệu văn bản 87/BC-TTHĐND
Ngày ban hành 29/06/2023
Ngày hiệu lực 29/06/2023
Trích yếu nội dung BC kết quả công tác của TT HĐND 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Nguyễn Văn Phương
Tài liệu đính kèm 87.pdf