KẾ HOẠCH Tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2023
Số ký hiệu văn bản 40/KH-UBND
Ngày ban hành 11/02/2023
Ngày hiệu lực 11/02/2023
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm ke-hoach-to-chuc-doi-thoai-giua-chu-tich-ubnd-tinh-voi-thanh-nien.pdf