V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường PTDTBT Tiểu học và THCS Nậm Mằn
Số ký hiệu văn bản 6401/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2022
Ngày hiệu lực 26/12/2022
Trích yếu nội dung V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường PTDTBT Tiểu học và THCS Nậm Mằn
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Lò Văn Sinh
Tài liệu đính kèm saoy-6401.pdf