Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
Số ký hiệu văn bản 179/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/02/2023
Ngày hiệu lực 07/02/2023
Trích yếu nội dung Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Nguyễn Chí Chung
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-m8.-quyet-dinh-cong-nhan-xa-tt.pdf