NQ kế hoạch đầu tư công vốn NSNN năm 2023
Số ký hiệu văn bản 73/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/12/2022
Ngày hiệu lực 15/12/2022
Trích yếu nội dung NQ kế hoạch đầu tư công vốn NSNN năm 2023
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Kinh tế - Tài Chính
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm 73-da-nen-1-.pdf