Quyết định về việc công khai danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú huyện Sông Mã lần thứ 16, năm 2023
Số ký hiệu văn bản 01/QĐ-HĐXTDH
Ngày ban hành 23/12/2022
Ngày hiệu lực 23/12/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc công khai danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú huyện Sông Mã lần thứ 16, năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Nguyễn Chí Chung
Tài liệu đính kèm 01.-qd-ve-cong-khai-danh-sach-ca-nhan-de-nghi-xet-tang-danh-hieu-ngnd-ngut.pdf