kết luận của BCH Đảng bộ tại Hội nghị lần thứ 11
Số ký hiệu văn bản 703-KL/HU
Ngày ban hành 13/12/2022
Ngày hiệu lực 13/12/2022
Trích yếu nội dung kết luận của BCH Đảng bộ tại Hội nghị lần thứ 11
Hình thức văn bản Kết luận
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm kl 703.pdf