Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 133-KH/TU ngày 20/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
Số ký hiệu văn bản 346/KH-UBND
Ngày ban hành 05/12/2022
Ngày hiệu lực 05/12/2022
Trích yếu nội dung Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 133-KH/TU ngày 20/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt Lò Văn Sinh
Tài liệu đính kèm 346.pdf