BC kết quả thực hiện Kết luận số 807-KL/TU ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy 6 tháng cuối năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1573/BC-UBND
Ngày ban hành 13/12/2022
Ngày hiệu lực 13/12/2022
Trích yếu nội dung BC kết quả thực hiện Kết luận số 807-KL/TU ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy 6 tháng cuối năm 2022
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt Cầm Thị Ngọc Yến
Tài liệu đính kèm 1573.pdf