Báo cáo kq triển khai đối thoại giữa CTUBND các cấp với thanh niên trên địa bàn năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1571/BC-UBND
Ngày ban hành 13/12/2022
Ngày hiệu lực 13/12/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kq triển khai đối thoại giữa CTUBND các cấp với thanh niên trên địa bàn năm 2022
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt Lò Văn Sinh
Tài liệu đính kèm saoy-1571.pdf