Nghị quyết v,v giao kinh phí thực hiện hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 07/NQ-HĐND
Ngày ban hành 28/03/2022
Ngày hiệu lực 28/03/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết v,v giao kinh phí thực hiện hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế - Tài Chính
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm 07.pdf