Nghị quyết v.v giao bổ sung có mục tiêu từ ngân sách huyện cho ngân sách các xã, thị trấn năm 2022 để thực hiện một số nhiệm vụ
Số ký hiệu văn bản 08/NQ-HĐND
Ngày ban hành 28/03/2022
Ngày hiệu lực 28/03/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết v.v giao bổ sung có mục tiêu từ ngân sách huyện cho ngân sách các xã, thị trấn năm 2022 để thực hiện một số nhiệm vụ
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Kinh tế - Tài Chính
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm 08.pdf