Nghị quyết v.v điều chỉnh dự toán chi đảm bảo xã hội, dự phòng ngân sách huyện năm 2022
Số ký hiệu văn bản 09/NQ-HĐND
Ngày ban hành 28/03/2022
Ngày hiệu lực 28/03/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết v.v điều chỉnh dự toán chi đảm bảo xã hội, dự phòng ngân sách huyện năm 2022
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Kinh tế - Tài Chính
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm 09.pdf