Nghị quyết v.v điều chỉnh giảm một số khoản chi ngân sách cấp huyện do số thu không hạt dự toán HĐND huyện năm 2021
Số ký hiệu văn bản 10/NQ-HĐND
Ngày ban hành 28/03/2022
Ngày hiệu lực 28/03/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết v.v điều chỉnh giảm một số khoản chi ngân sách cấp huyện do số thu không hạt dự toán HĐND huyện năm 2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Kinh tế - Tài Chính
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm 10.pdf