KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và du lịch mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão; các ngày lễ, kỷ niệm lớn và các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong năm 2023
Số ký hiệu văn bản 352/KH-UBND
Ngày ban hành 12/12/2022
Ngày hiệu lực 12/12/2022
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và du lịch mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão; các ngày lễ, kỷ niệm lớn và các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin
Người ký duyệt Nguyễn Chí Chung
Tài liệu đính kèm 352.pdf