NQ v.v thu hồi, hoàn trả nguồn chi phí quản lý hành chính NS huyện KP thực hiện CS đối với người hoạt động không chuyên trách bản, các chức danh khác bản, KP hoạt động đối với bản, các tổ chức ở bản năm 2022
Số ký hiệu văn bản 43/NQ-HĐND
Ngày ban hành 29/09/2022
Ngày hiệu lực 29/09/2022
Trích yếu nội dung NQ v.v thu hồi, hoàn trả nguồn chi phí quản lý hành chính NS huyện KP thực hiện CS đối với người hoạt động không chuyên trách bản, các chức danh khác bản, KP hoạt động đối với bản, các tổ chức ở bản năm 2022
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tài chính kế hoạch
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm 43.pdf