NQ về việc giao KP thực hiện mô hình hỗ trợ PT sản xuất vùng nguyên liệu Dứa trên địa bàn huyện Sông Mã
Số ký hiệu văn bản 45/NQ-HĐND
Ngày ban hành 29/09/2022
Ngày hiệu lực 29/09/2022
Trích yếu nội dung NQ về việc giao KP thực hiện mô hình hỗ trợ PT sản xuất vùng nguyên liệu Dứa trên địa bàn huyện Sông Mã
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tài chính kế hoạch
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm 45.pdf