Kế hoạch Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn huyện Sông Mã năm 2022
Số ký hiệu văn bản 286/KH-UBND
Ngày ban hành 27/09/2022
Ngày hiệu lực 27/09/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn huyện Sông Mã năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Nguyễn Chí Chung
Tài liệu đính kèm ke hoach ngay phap luat 2022.pdf