Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”
Số ký hiệu văn bản 319/KH-UBND
Ngày ban hành 04/11/2022
Ngày hiệu lực 04/11/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn hóa - Xã Hội
Người ký duyệt Nguyễn Chí Chung
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-ke-hoach-tang-cuong-tcpl-nam-2022.pdf