KH triển khai thực hiện tiểu DA 1, DA 3, CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025
Số ký hiệu văn bản 320/KH-UBND
Ngày ban hành 07/11/2022
Ngày hiệu lực 07/11/2022
Trích yếu nội dung KH triển khai thực hiện tiểu DA 1, DA 3, CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn hóa - Xã Hội
Người ký duyệt Nguyễn Văn Phương
Tài liệu đính kèm saoy-320.pdf