Báo cáo kq tiếp nhận, xử lý KN, TC, phản ánh, kiến nghị và kq tiếp công dân tháng 7 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 123/BC-TTHĐND
Ngày ban hành 05/08/2022
Ngày hiệu lực 05/08/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kq tiếp nhận, xử lý KN, TC, phản ánh, kiến nghị và kq tiếp công dân tháng 7 năm 2022
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Ban tiếp công dân
Người ký duyệt 123/BC-TTHĐND
Tài liệu đính kèm 123.pdf