Nghị quyết v.v thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Sông Mã
Số ký hiệu văn bản 11/NQ-HĐND
Ngày ban hành 28/03/2022
Ngày hiệu lực 28/03/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết v.v thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Sông Mã
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài chính kế hoạch
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm 11.pdf