Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân huyện, UBND các xã, thị trấn; kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2022 (BC trình phiên họp thứ 9 UBND huyện khóa XXI)
Số ký hiệu văn bản 63/BC-VP
Ngày ban hành 16/03/2022
Ngày hiệu lực 16/03/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân huyện, UBND các xã, thị trấn; kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2022 (BC trình phiên họp thứ 9 UBND huyện khóa XXI)
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Ban tiếp công dân
Người ký duyệt Lò Văn Hòa
Tài liệu đính kèm 63.pdf