Báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lí khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và kết quả tiếp công dân tháng 01 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 18/BC-TTHĐND
Ngày ban hành 08/02/2022
Ngày hiệu lực 08/02/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lí khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và kết quả tiếp công dân tháng 01 năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Ban tiếp công dân
Người ký duyệt Phạm Văn Thu
Tài liệu đính kèm 18-BCBáo cáo kết quả tiếp nhận, xử lí khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và kết quả tiếp công dân tháng 01 năm 2022.pdf