Báo cáo kq tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và trả kq tiếp công dân tháng 10 năm 2021
Số ký hiệu văn bản 184/BC-TTHĐND
Ngày ban hành 28/10/2021
Ngày hiệu lực 28/10/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo kq tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và trả kq tiếp công dân tháng 10 năm 2021
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Ban tiếp công dân
Người ký duyệt Phạm Văn Thu
Tài liệu đính kèm saoy-184.pdf